El servei CÒPIA està conformat per 4 components principals: