Requisits previs

Per utilitzar de forma correcte l’aplicació web CÒPIA els passos que s’han de seguir són els següents:

  • Tenir el rol adient per fer ús del servei.
  • Instal·lar l’aplicació nativa al teu ordinador i iniciar-la cada cop que vulguis fer servir l’aplicació web de CÒPIA a l’EACAT (més informació).
  • Afegir el domini copia.aoc.cat com a domini de confiança en el navegador i a l’antivirus per evitar possibles errors de connexió entre el navegador i el servidor (més informació).
  • Donar d’alta els òrgans que poden expedir còpies autèntiques del teu ens. Aquesta opció la trobaràs a la funcionalitat “Gestió de plantilles” reservada al rol “Administrador del servei”.

  • Opcionalment, per facilitar la generació de les còpies, l’admininistrador del servei hauria de crear una plantilla amb les dades bàsiques de configuració del servei.

Requisits d’ús

L’aplicació és compatible amb tots els navegadors existents, excepte:

  • Internet Explorer 11 – Windows 7