Ús d’escàners per fer còpies autèntiques de document en paper amb el Còpia.

Requisits previs:

Els estàndards que suporta l’aplicació nativa del Còpia són els següents:

  • Windows
    • WIA (Windows Image Acquisition)
  • MAC OS X: 
    • ICA (Image Capture Application)

Així mateix, es recomana l’ús d’escàners connectats el local. Per tal que l’aplicació nativa del Còpia detecti els escàners connectats en xarxa cal els tècnics del vostre ens realitzin configuracions específiques a nivell de sistemes. Tot i que sabem que podria arribar a funcionar la configuració és complexa i depèn dels Sistemes de cada ens.

Escollir entre diferents escàners connectats en local:

A partir de la versió de l’actualització de l’aplicació nativa del desembre de 2020, es permet:

  • escollir l’alimentador safata o cristall si l’escàner incorpora les dues opcions.
  • escollir l’escàner amb el qual voldrà fer la còpia en cas que l’usuari tingui més d’un connectat a l’ordinador.

Un cop descarregada i executada aquesta versió de l’aplicació nativa (fitxer scanner.bat), a través de la barra de tasques de l’ordinador, es podrà seleccionar l’escàner i/o safata des de la qual es vol fer la còpia autèntica a través de l’aplicació.