L’accés al servei Còpia a través d’EACAT és lliure i no cal fer una sol·licitud específica per a fer-ne ús a través de la plataforma. No obstant per a fer-ne ús del servei per la modalitat de webservices a través d’aplicacions pròpies, cal que obris una petició als tècnics d’integració del Consorci AOC adjuntant el formulari d’integració dels serveis AOC tal i com es descriu a la segona opció de la FAQ de sota:

Quines dades necessita el Consorci AOC per integrar-me amb el servei?

Caldrà que al mateix formulari indiquis la IP pública de la vostra aplicació i ens adjuntis la part pública d’un certificat d’aplicació per tal que us autoritzem a consumir els serveis web corresponents

Un cop fet, ens posarem en contacte amb vosaltres per informar-vos dels passos a seguir posteriorment.