El servei permet la generació dels següents tipus de còpies autèntiques:

  • Generació d’una còpia electrònica autèntica a partir d’un document original en paper o en un suport no electrònic susceptible de ser digitalitzat.
  • Generació d’una còpia en paper autèntica de documents públics electrònics.
  • Generació d’una còpia electrònica autèntica d’un document electrònic original o d’una còpia electrònica autèntica, sense canvi de format.

El servei NO PERMET generar els següents tipus de còpia autèntica:

  • Una còpia electrònica autèntica d’un document electrònic original o d’una còpia electrònica autèntica AMB canvi de format.
  • Una còpia electrònica parcial autèntica mitjançant extractes del document origen.