Per utilitzar de forma correcta l’aplicació  CÒPIA* d'EACAT els passos a seguir són els següents:

1. Tenir el rol adient per fer ús del servei 

En l'aplicació CÒPIA existeixen dos tipus de rols no excloents:

  • Administrador del servei 
  • Generador de còpies

L'administrador del servei té habilitades les següents funcionalitats:

  1. Gestió de les plantilles que té la finalitat de configurar certs paràmetres de l’aplicació per facilitar la generació de les còpies.
  2. Gestió dels òrgans que poden expedir les còpies autèntiques.
  3. Consultar totes les còpies generades pel seu organisme i, si s’escau, eliminar-les.

En canvi, l'usuari generador de còpies només pot: 

  1. Generar còpies autèntiques
  2. Consultar les còpies que ell mateix ha generat i, si s'escau, eliminar-les. 

El gestor d'usuaris d'EACAT serà l'encarregat de cercar el servei CÒPIA i seleccionar entre els rols disponibles per assignar els rols desitjats. Per més informació pots consultar Com puc assignar permisos d'un servei a un usuari d'EACAT?

2. Instal·lar l’aplicació nativa pel CÒPIA

Per instal·lar l'aplicació nativa pel CÒPIA a l'EACAT i poder-la fer servir pots consultar Com instal·lar l'aplicació nativa pel CÒPIA

3. Afegir el domini copia.aoc.cat com a domini de confiança

S'haurà d'afegir el domini copia.aoc.cat com a domini de confiança en el navegador i a l’antivirus per evitar possibles errors de connexió entre el navegador i el servidor.

Per fer-ho pots consultar Com afegir el domini de copia en els navegadors?

4. Donar d’alta els òrgans que poden expedir còpies autèntiques del teu ens

Aquesta opció la trobaràs a la funcionalitat Consulta d'òrgans reservada al rol “Administrador del servei”.

Opcionalment, per facilitar la generació de les còpies, l’administrador del servei hauria de crear una plantilla amb les dades bàsiques de configuració del servei.

*L’aplicació és compatible amb tots els navegadors existents, excepte Internet Explorer 11 (Windows 7)