A l’aplicació web de CÒPIA existeixen dos tipus d’usuaris, que no són excloents:

  • Administrador del servei
  • Generador de còpies

Important: l’assignació d’aquests rols ho fa al gestor d’usuaris del teu organisme

L’administrador del servei té habilitades les següents funcionalitats:

  1. Gestió de les plantilles que té la finalitat de configurar certs paràmetres de l’aplicació per facilitar la generació de les còpies.
  2. Gestió dels òrgans que poden expedir les còpies autèntiques
  3. Consultar totes les còpies generades pel seu organisme i, si s’escau, eliminar-les

En canvi, el generador de còpies només pot:

  1. Generar còpies autèntiques
  2. Consultar les còpies que ell mateix ha generat i, si s’escau, eliminar-les