Gestió de plantilles

Usuari responsable

Aquesta funcionalitat només està visible al rol “Administrador servei”.

Definició

Les plantilles tenen la finalitat de configurar certs paràmetres de l’aplicació per facilitar als usuaris que han de generar les còpies autèntiques no hagin d’informar-los.

Quan s’accedeix a la pantalla, el primer que es mostra és un cercador que permet filtrar les plantilles en funció dels següents paràmetres de cerca: nom de la plantilla, òrgan que expedeix la còpia, suport del document original, origen del document, codi segur de verificació, estat elaboració del document i mecanisme de signatura

Per defecte, l’eina mostra totes les plantilles creades i paginades de 5 en cinc.

Configuracions prèvies – crear un òrgan

El primer que s’ha de fer es donar d’alta els òrgans de l’ens que tenen atribuïdes la competència d’expedició de còpies autèntiques segons la normativa vigent. Per fer-ho només cal clicar al botó “Gestió òrgans”

A la següent pantalla apareix un llistat amb els òrgans donats d’alta, un cercador i també l’opció de crear-ne un de nou.

Per donar d’alta un òrgan només cal informar del següent camp “Òrgan que expedeix la còpia” i clicar el botó de “Crea”

Un cop s’ha creat l’òrgan aquest ja apareix al llistat d’òrgans i l’usuari té la possibilitat de modificar el nom o d’eliminar-lo.

Crear una plantilla

Per donar d’alta una plantilla només cal clicar al botó “crear plantilla”

Altres opcions

Un cop s’ha generat una plantilla, aquesta pot ser modificada o bé eliminada