Usuaris

El rol “Administració servei” podrà visualitzar les còpies de tot l’ens. En canvi, els usuaris amb rol “generador” només poden consultar les seves.

Funcionalitats

Quan s’accedeix a la pantalla, el primer que es mostra és un cercador que permet filtrar les còpies arxivades en funció dels següents paràmetres de cerca: títol de la còpia, CSV, identificador de la còpia, òrgan o usuari que l'ha generat, estat d'elaboració, suport del document original, origen del document i rang de dates de generació de la còpia:

Cercador de CÒPIA

exemple de còpies creades

Per defecte, l’eina mostra totes les còpies creades i paginades de 15 en 15.

Des d’aquesta pantalla els usuaris poden realitzar les següents accions:

  • Consulta i gestió de les plantilles (només visible rol administrador)

  • Consulta i gestió dels òrgans que poden generar còpies (només visible rol administrador)

  • Exportar a csv els resultats de cerca:

I en el cas de cada còpia arxivada:

  • Descarregar la còpia en format PDF
  • Descarregar les metadades de la còpia en format XML
  • Eliminar la còpia