Requisits previs:

Digitalitzar el document

Quan l’usuari està digitalitzant un document en suport paper l’aplicació CÒPIA mostra la icona REC que indica que s’està processant l’escaneig del document:

Ara bé, en alguns casos hem detectat que l’aplicació CÒPIA no finalitza de forma automàtica el procés de digitalització ja que es pensa que l’escàner encara està treballant. Per solucionar aquest problema s’ha d’actualitzar l’aplicació nativa  a la darrera versió  ja que inclou una millora que permet a l’usuari finalitzar l’escaneig quan ell vulgui.

Un cop descarregada i executada la darrera versió de l’aplicació nativa, en el cas que detectis que no es finalitza el procés de digitalització de forma automàticament t’apareixerà un botó que et permet fer-ho de forma manual. Un cop cliquis al botó veuràs com el procés d’escaneig finalitza correctament i ja podràs generar la còpia autèntica.