Consulta de les còpies autèntiques

Usuaris

El rol “Administració servei” podrà visualitzar les còpies de tot l’ens. En canvi, els usuaris amb rol “generador” només poden consultar les seves.

Funcionalitats

Quan s’accedeix a la pantalla, el primer que es mostra és un cercador que permet filtrar les còpies arxivades en funció dels següents paràmetres de cerca: títol de la còpia, òrgan que expedeix la còpia, data de generació de la còpia, codi segur de verificació, identificador de la còpia, suport del document original i origen del document

Per defecte, l’eina mostra totes les còpies creades i paginades de 5 en cinc.

Des d’aquesta pantalla els usuaris poden realitzar les següents accions:

  • Gestió de les plantilles (només visible rol administrador)
  • Generar una còpia autèntica
  • Aplicar filtres per acotar els resultats de la cerca

I en el cas de cada còpia arxivada:

  • Descarregar la còpia en format PDF
  • Descarregar les metadades de la còpia en format XML
  • Eliminar la còpia